Vypěstujte komunitní zahradu, která dělá radost vám, vašim sousedům i naší planetě

Věděli jste, že komunitní zahrady pomáhají zmírňovat dopady klimatických změn? Objevte, jak se komunitou vedené zahrady mohou stát součástí městské zelené infrastruktury.

Tréninkový program
pro komunitní zahrady

Komunitní zahrady pomáhají pěstovat zeleninu, bylinky i dobré sousedské vztahy. Jsou také skvělými parťáky v boji proti změně klimatu a podporují vzdělávání komunit v tom, jak se tomuto globálnímu problému přizpůsobit. Proměňte svou komunitní zahradu v zelenou městskou oázu, ze které se mohou těšit všichni – vy, sousedé i naše planeta.

Objevte, jak přizpůsobit komunitní zahradu klimatickým změnám

Bojujte proti změně klimatu a jejím dopadům na vaši komunitu

Zjistěte, jak se komunitní zahrada může stát centrem environmentálního vzdělávání

Inspirujte se komunitními zahradami v Evropě

Naše know-how o komunitních zahradách jsme sesbírali po celé Evropě a rádi se o něj s vámi zdarma podělíme.

Proč na tom
záleží?

12 °C

o tuto hodnotu mohou městské stromy snížit teplotu ve městech*

*zdroj: nature.com

88 milionů tun

organického odpadu každoročně končí na skládkách v EU*

30

metrů o tolik se ztenčily alpské ledovce od roku 1997 do roku 2021*

V Evropě žije 73 % lidí v městském prostředí, které je silně ovlivněno změnou klimatu. Dopad je patrný ve všech sférách – v životním prostředí, v ekonomice i ve společnosti (ClimateAdapt). Kontinentální oblasti budou do budoucna čelit extrémním vedrům a poklesu letních srážek. Horské oblasti obecně zaznamenají nadprůměrný nárůst teplot (EEA, 2016). Komunitně spravované zahrady by mohly být důležitou součástí řešení této globální krize.

Rozvíjejte své
znalosti

Poznejte nás

Pět evropských zemí a šest organizací se spojilo, aby společně vytvořily prospěšný projekt, jehož cílem je podpora a edukace komunitních zahradníků, poskytovatelů vzdělávání pro dospělé, nevládních organizací a obcí. Společně věříme, že komunitní zahrady mohou hrát důležitou roli v boji proti změně klimatu v městských oblastech.

Kdo jsme?

Kokoza (CZ)

Sociální podnik propagující kompostování a městské pěstování mezi jednotlivci, firmami nebo obcemi.

Gartenpolylog (AT)

Sdružení založené v roce 2007 na podporu myšlenky mezikulturních komunitních zahrad v Rakousku.

OnP (ES)

OnP pomáhá projektům financovaným z evropských fondů s jejich řízením, koordinací, monitorováním a hodnocením.

KÉK (HU)

Nezávislá profesní organizace, jejímž cílem je otevírat nové perspektivy v architektonickém a urbanistickém myšlení.

PS (FR)

Sdružení, které své projekty a akce rozvíjí v souladu se 4 pilíři vzdělávání UNESCO: učit se poznávat, učit se být, učit se konat a učit se žít společně s ostatními.

KBO (AT)

Největší síť na ochranu klimatu v Rakousku, která zvyšuje povědomí o otázkách klimatu a udržitelného rozvoje.

Kdo nás podporuje?

Projekt ECOGARDENS je financován z programu Erasmus+. Děkujeme za vaši podporu.