Adatvédelmi Szabályzat

Az Ecogardensnél nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Célunk, hogy megőrizzük megadott adatait és megfeleljünk a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozásoknak.

A személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról szóló, az (EU) 2016/679 rendeletet hatályba léptető 3/2018. december 5-i törvénynek megfelelően, az alábbiakban adunk tájékoztatást adatvédelmi politikánkról.

Ki felel adatatkezelésért?

Az adatainak kezeléséért felelős szervezet KOKOZA, o.p.s. A KOKOZA egy prágai (Csehország) székhelyű civilszervezet.

Cím

Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Prague 7-Holešovice, Cseh Köztársaság

Telefonszám

+420 774 433 159

E-mail cím

Mi a megkeresés célja?

 • A holnapon keresztül továbbított kérések, panaszok és incidensekre vonatkozó jelzések megválaszolása.
 • A webes navigátor működésének megértése annak érdekében, hogy felismerjük az esetleges számítógépes támadásokat.
 • A ránk közvetlenül vonatkozó és a tevékenységünket szabályozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés.
 • Jogaink védelme és gyakorlása, panaszkezelés.
 • A felelős személy tevékenységéhez kapcsolódó termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevélre történő feliratkozás, a tevékenységével kapcsolatos hírek megosztása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint, valamint az adatkezelő jogos érdeke a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

A kért adatok köre megfelel az előírásoknak, relevánsak és szükségesnek tekinthetők. Az adatszolgáltatás önkéntes, nem kötelező. Ugyanakkor a kért adatok közlésének megtagadása befolyásolhatja a nyújtott szolgáltatás minőségét, illetve ellehetetlenítheti azt.

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Adatait a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig, illetve az ebből eredő kötelezettségek és egyéb jogi követelmények teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg.

Mely címzettek jutnak hozzá adataihoz?

Adatainak feldolgozása során a KOKOZA, o. p. s. megoszthatja az adatait a következőkkel:

Az On Projects Advising SL-lel, mint a honlap tartalomfejlesztéséért és kabantartásáért felelős szervezettel.

Milyen jogaim vannak?

 • Hozzáférési jog: a személyes adatok kezelésére vonatkozó megerősítés megadásához, valamint az ezzel értintett adatokhoz való hozzáférés joga.
 • A személyes adatok kijavításához való jog.
 • Törléshez való jog.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog.
 • Az adat hordozhatóságának joga.
 • Tiltás joga: adatkezelés megtiltásának joga.

Az adatkezelő fenntartja a jogot az EU rendelet 23. cikkében meghatározott jogok korlátozására, ha az ilyen korlátozás különösen az alapvető jogok és szabadságok védelme érdekében szükséges és arányos intézkedés.

Hova fordulhatok a panaszommal?

Ha bármely érdekelt fél úgy véli, hogy adatait nem megfelelően kezelik, panaszát az alábbi e-mail címre küldheti el: info@kokoza.cz.

Az érintett fél kijelenti, hogy valamennyi szükséges információ birtokában van.